vrijdag 18 januari 2008

LDD Middelkerke uit de startblokken

Amper een jaar na de stichting van Lijst Dedecker krijgt deze partij in Middelkerke een afdelingsstructuur. De voorlopige kern duidde gewezen Open VLD'er Ignace Vandewalle aan als voorzitter ad-interim om de afdeling op te starten.

"De werking van de LDD-fractie in de gemeenteraad en de ledenwerving door diverse Middelkerkenaars mogen gezien worden", stelt kersvers voorzitter Ignace Vandewalle. "Na een jaar ledenwerking telt de afdeling Middelkerke al 150 leden en nog steeds blijven zich nieuwe sympathisanten aanmelden." "Hoog tijd dus om een officiële werking op te starten."

Er werd een bestuur ad-interim samengesteld dat na een jaar werking een bestuursverkiezing onder de leden zal organiseren. Momenteel zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld:

voorzitter: Ignace Vandewalle
secretaris: Blanche Vanbellingen
penningmeester: Gino Moeyaert

Geïnteresseerden worden uitgenodigd op de eerste officiële bestuursvergadering die zal plaatsvinden op woensdag 30 januari in Hotel Isba, Henri Jasparlaan 148, Westende.

Meer info: Ignace Vandewalle via 0486/948367