Archief

zaterdag 15 december 2012

Klacht onontvankelijk, Dedecker blijft uitslag aanvechten


De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de klachten over de verkiezingsuitslag in Middelkerke onontvankelijk en ongegrond verklaard. Jean-Marie Dedecker reageert ontgoocheld en trekt naar de Raad van State. ‘In Kinshasa verlopen de verkiezingen correcter', zegt hij.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft zich uitgesproken over de klacht van N-VA, iemand van Open VLD en van Lijst Dedecker. De eerste twee klachten zijn onontvankelijk verklaard, de klacht van Jean-Marie Dedecker ongegrond.
Volgens Dedecker was er in één stembureau sprake van onverzegelde stembussen en niet-afgestempelde stembiljetten en daarom trekt hij nu naar de Raad van State. ‘We willen dat het dossier juridisch benaderd wordt. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een politieke samenstelling, dus ik ben niet verrast door de uitspraak', zegt Dedecker.
Hij heeft acht dagen de tijd om klacht in te dienen bij de Raad van State. ‘Mijn raadsman is het dossier aan het onderzoeken en voorbereiden. Ik heb als parlementslid verschillende keren in de wereld toezicht gehouden bij verkiezingen en kan enkel vaststellen dat het in pakweg Kinshasa correcter verloopt dan de afgelopen verkiezingen in Middelkerke. Ik heb per brief getuigenissen ontvangen van wat is misgelopen in het bewuste stembureau, maar de getuigen hebben achteraf hun verklaring ingetrokken. Ook meineed moet hier onderzocht worden.'
Dedecker hoopt dat de Raad van State maatregelen oplegt. ‘Nieuwe verkiezingen of enkel het ene stembureau herverkiezen zijn mogelijkheden. Al heb ik geleerd dat hopen in de politiek niet veel zin heeft. Hier draait het niet om correctheid, maar om wie de meeste invloed en macht heeft. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek', besluit Dedecker
Bron: Het nieuwsblad 15/12/2012

dinsdag 9 oktober 2012

Meer informatie over het programma van Lijst Dedecker Middelkerke kun je terugvinden in onze andere folders. Hier kun je ze ook downloaden of afdrukken.

vrijdag 15 juni 2012

Het electronisch toezicht op gevangenen moet dringend worden geprivatiseerdLDD stelt vast dat de regering weer loze beloften doet over de uitvoering van gevangenisstraffen van minder dan 3 jaar. Positief is dat minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) zelf het dossier van de woordvoerder van Sharia4Belgium ernstig aanpakt. Maar gelijk beloven dat voortaan alle ‘korte’ gevangenisstraffen effectief zullen worden uitgezeten is waanzin.


Federaal beleid faalt


Jean-Marie Dedecker: “Minister Turtelboom is duidelijk aan het dagdromen. Het gevangenisbeleid is al jaren een mislukking, met overbevolkte gevangenissen en een falend elektronisch toezicht, wat eind vorig jaar nog heeft geleid tot een vernietigend rapport van het Rekenhof. Ondanks het ‘Masterplan’ van de regering zijn er in de afgelopen 5 jaar maar 638 nieuwe cellen bijgekomen, terwijl er 2.500 waren beloofd. Voor 2.000 veroordeelden is ook het elektronisch toezicht in het vooruitzicht gesteld, maar in maart 2012 was het aantal veroordeelden onder toezicht zelfs gedaald onder de 1.000. “


LDD stelt vast dat het elektronisch toezicht ook vast loopt op de beslissing van minister Onkelinx (PS) uit 2009 om het toezicht bij de justitiehuizen te leggen, waar geen bijkomend personeel werd voorzien, laat staan opgeleid. Dat heeft tot gevolg dat de wachtlijsten alsmaar langer worden, en er ieder jaar ettelijke honderden straffen gewoon niet worden uitgevoerd.


Privésector kan dit beter en goedkoper.


Jean-Marie Dedecker: “Voor ons is het niet noodzakelijk de overheid die moet instaan voor de uitvoering van gevangenisstraffen. Op termijn kan dus ook het hele gevangeniswezen zoals in de Verenigde Staten en het UK aan private instellingen worden toevertrouwd. De bewakings- en beveiligingssector is in België goed onder controle, met een ruim aanbod en kan snel en doelmatig omschakelen naar de monitoring van gevangenen, uiteraard zelf onder toezicht van de overheid. Dat kan tegen concurrentiële prijzen, zodat er met minder geld meer gedetineerden kunnen worden gevolgd. Als de minister van Justitie dit zou voorstellen, zou er eindelijk een einde komen aan de schandelijke overbevolking van de gevangenissen, en aan de feitelijke vrijgeleide die kleine boefjes en grote misdadigers in dit land genieten.”

donderdag 3 mei 2012

Tweede open brief aan Johan Vande Lanotte: “De jackpot van Electrawinds.”Beste Johan,

Proficiat. Electrabel op de knieën en nu nog de distributienetbeheerder Eandis. Een fluitje van een cent voor jou . Niet alleen rode Louis Tobback en rood-groene Bart Martens zetelen er in de raad van bestuur, maar ook je vertrouwelijke kabinetard Cathy Plasman is er zelfs ondervoorzitter van. Al mijn steun in je strijd tegen zoveel onrecht. De heisa rond je managementvennootschappen is er al lang vergeten. Fiscale spitstechnologie is een daad van wettige zelfverdediging. Zelfs je echtgenote M.S. heeft het begrepen. Haar “gewone commanditaire vennootschapje Allo & Ko” factureert nu ook aan Waalse gemeenten voor de opleiding van noodplanningsambtenaren (sic!). Een welkome aanvulling voor het gezinsbudget naast haar P.R-job bij de Oostendse basketbalclub. Kwatongen beweren dat dit met politieke relaties te maken heeft, maar dat geloof ik niet. Als libertair heb ik van nature bewondering voor een rode kameraad die zich tot het kapitalisme bekeert. Het geeft niet uit als de kat wit of zwart is, zei Deng Xiaoping, als ze maar muizen vangt. Net zomin geloof ik dat je dochter en zoon tewerkgesteld zijn bij Electrawinds omdat jij er op 6/12/2007 voorzitter werd . Precies op Sinterklaasdag. Familiale postjespakkerij is immers geen socialistische traditie. Vraag het maar aan Bruno Tobback, Freya Vandenbossche, Peter Vanvelthoven, Maya Detiège & co. Hun motto is “ op Eigen Kracht Voorwaarts” en niet Eigen Volk Eerst. Ik geloof eerder in een soort ruilhandel. Zou het kunnen dat als wederdienst , Kristof Beuren, kaderlid bij Electrawinds, met een kruiwagen van headhunter Hudson, toen benoemd werd als Stadssecretaris van de Stad Oostende? Dit kan helpen als je zoals Electrawinds Biostoom nv weigert een aangifte voor gemeentebelasting op drijfkracht in te dienen. Elke bakker of beenhouwer mag zijn boetiek sluiten als hij daaraan verzaakt. Het helpt bijvoorbeeld ook om uitzonderingen te krijgen voor je milieuvergunning voor je biomassacentrale. Zoals tweejaarlijkse controles voor je uitstoot van dioxines en furanen i.p.v. tweewekelijkse. Of om een ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen.

Het zit zo: Met de steun van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) investeerde Electrawinds 22 miljoen euro in een biofuelcentrale – voor de omzetting van plantaardig en dierlijke vetten in biobrandstof – en 90 miljoen euro in een biostoomcentrale voor de verwerking van biomassa. Dankzij de gesubsidieerde groenestroomcertificaten was deze investering op vier jaar terugbetaald. In Duitsland wordt biomassa niet gesubsidieerd. In Vlaanderen wordt de kostprijs van die certificaten doorgerekend aan de verbruiker. De biomassacentrale scheidt heel wat overtollige warmte af. In de omgeving worden nu natuurgebieden en agrarisch waardevolle gronden van bestemming gewijzigd (voor eventuele onteigeningen)om grote oppervlaktes serres te bouwen en groenten te kweken met warmtekrachtkoppeling (WKK) De serristen verdienen meer met groenestroomcertificaten dan met het telen van gewassen.

Om elke zweem van belangenvermenging met Electrawinds uit de wereld te helpen zou ik je graag enkele vragen stellen, Beste Johan. Die geruchtencarrousel over belangenvermenging moet stoppen. Na een carrière als voogdijminister van de NMBS werd je voorzitter bij Electrawinds. Toen de Belgische spoorwegen het pakjesbedrijf ABX Logistics wegens wanbeheer doorverkochten aan de Britse durfkapitaalgroep 3i, voor 80 miljoen euro, stortte 3i ongeveer tegelijkertijd 30 miljoen euro voor een kapitaalsverhoging van Electrawinds in ruil voor 18 procent van de aandelen. Je kabinetschef Jannie Haeck en nieuwe NMBS-baas sloot de deal. Je hebt altijd gezegd dat dit louter toeval was en ik zou dit niet durven betwijfelen. ABX werd een paar jaar later door 3i doorverkocht aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Het verkocht ook haar aandelenpakket Electrawinds aan haar baas Luc Desender voor 50 miljoen euro. PMV, FPIM, Dexia en GIMV –XL zijn toen bijgesprongen. De staat is nooit veraf. Dat je iets mocht doen voor ABX, Beste Johan, is volkomen normaal. Het pakjesbedrijf was immers sponsor van je basketclub BCO toen je minister was. Voor de schuldenberg van ABX staat er vandaag in de boeken van de NMBS nog altijd 1,5 miljard euro open. Nog te storten door de belastingsbetaler.

Je was een bezig bijtje, Beste Johan. Onder jouw voorzitterschap bij Electrawinds verwierven Eldepasco, Seastar, Rentel en Norther, allemaal off-shore windmolenparken waarin Electrawinds participeerde, hun domeinconcessies in de Noordzee. Je had de hand in 4 van de 6 concessies en je werd voorzitter van nv Otarys RS, waarin Electrawinds ook participeert, en die samen met Electrabel nog meedingt voor de 7de concessie. Op 7 juni 2010, net voor de verkiezingen en 1 maand nadat je als kandidaat op de sp.a-lijst aankondigde om uit Electrawinds te stappen, werd je ook zelf nog bestuurder bij Eldepasco. Het ging jou en Electrawinds voor de wind, te land, ter zee en in de lucht. Windmolenparken rezen als paddestoelen uit de grond, rijkelijk gesubsidieerd. Electrawinds Bastogne nv, Electrawinds EA bvba, Electrawinds Evolis Wind nv, Electrawinds Evolis Biomassa nv., Electrawinds Windpark Maldegem nv, Electrawinds Greenpower Oostende nv. Gemeentebesturen beslissen immers mee over het toekennen van plattelandsconcessies. Een partijgoeroe als handelsreiziger en als groene lobbyist om druk uit te oefenen op de geloofsgenoten is manna voor de schatkist van een bedrijf als Electrawinds. Je verhoogde als politicus de prijs van de Off-shore groenestroomcertificaten en verdubbelde hun gebruiksduur. Het is toch de verbruiker die betaalt.

In die periode ontpopte je tot zakenman en participeerde je in diverse bedrijven. Zo richtte je op 17-10-2008 met een maatschappelijk kapitaal van 120.000 euro ook nog BVBA Rising Sun op. Een vennootschap met als doel het participeren en adviseren in projecten rond duurzame energie. Op 4 -11-2008 richtte BVBA Rising Sun samen met Electrawinds NV de NV Zon aan Zee op met als doel projecten voor duurzame energieproductie via foto-voltaïsche zonnepanelen uit te baten. Op 26 november 2009 kwamen alle aandelen van BVBA Rising Sun in handen van Electrawinds nv en je nam ontslag uit de raad van bestuur, doch je gewone commanditaire vennootschap met jou als vaste vertegenwoordiger bleef zetelen in de raad van bestuur van deze vennootschap die van naam en van rechtspersoonlijkheid veranderde in Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv. Je hebt ondertussen ontslag genomen uit de meeste van je functies. De Vox populi is meedogenloos en er staan verkiezingen voor de deur, geen risico’s . Maar niet getreurd. Electrawinds wordt weldra de lotto voor de aandeelhouders. Het gaat naar de beurs: de jackpot voor wie over Golden shares, aandelen en opties beschikt. Lucht en wind verkopen is big business.

Er zijn kapers op de kust, Johan. De subsidiemachine voor energie is nu ook deels in handen van de N-VA. De Vlaamse regering heeft onder impuls van de N-VA de Vlaamse Energiemaatschappij boven de doopvont gehouden. Dit overbodig subsidievehikel beschikt over een korf van 515 miljoen euro belastingsgeld om te investeren in duurzame energie voor overheidsgebouwen. Andries Gryffroy wordt er baas van. Andries is ook nog lid van het partijbestuur van de N-VA, kabinetard bij minister Geert Bourgeois en afgevaardigde bestuurder bij nv ERBOKO, een bedrijf voor energieaudits en engineering. Een explosieve cocktail, maar je moet geen angst hebben voor belangenvermenging, Beste Johan. Er zitten ook nog een paar socialisten in de raad van bestuur van de nieuwe energiemaatschappij en PMV, aandeelhouder van Electrawinds, participeert er ook in mee. Mijn grootvader zaliger dacht daar anders over. Als een socialist met zijn handen in zijn EIGEN zakken zit moet het zeker 25 graden onder nul vriezen, zei hij, anders zit hij in iemand anders zakken. Ik zou dat nog niet durven denken, laat staan uitspreken.

Bovendien zal Paul Desender, baas van Electrawinds, op de kieslijst van de N-VA staan in Brugge. Enige goodwill in het subsidiewereldje is altijd meegenomen. Ideologische relaties smeden de sterkste banden. Electrawinds is een geoliede subsidiemachine die het machiavellistische spelletje van “ Eigen Volk Eerst “ tot in de puntjes beheerst. Gij kunt het weten, Beste Johan.

Op 17 juni 2011 kreeg Electrawinds nog een cadeautje van de Vlaamse Regering (in casu van sp.a Minister Lieten): 956.000 euro “strategische investeringssteun”. Volgens Marleen Vanhecke, woordvoerder van Electrawinds zal het geld geïnvesteerd worden in het bedrijf zelf; “voor de uitbreiding van ons hoofdkantoor, de verbetering van ons computerpark en van ons meubilair.” Kortom, Vlaams belastingsgeld voor de uitzet, de meubelen en het huisgerief. Politiek is de kunst om god zo te dienen dat de duivel er niet kwaad om wordt. Groene stroom produceren is sexy, maar met belastingsgeld en politiek cliëntelisme wordt het prostitutie.

Het gaat je voor de wind, Beste Rode Kameraad.

Gegroet.

Jean Marie Dedecker.

donderdag 12 april 2012

Bierfeesten moet in privé-handen blijven.Na 29 private organisaties door de dijkraad Middelkerke worden de bierfeesten genationaliseerd en wil de burgemeester nu zelf de 30ste editie organiseren. Hoe de meerderheid zich ook in bochten wringt, het naar zich toetrekken van de bierfeesten gaat in tegen elk liberaal basisprincipe. De vrijheid van ondernemen houdt ook de vrijheid van het promoten van het ondernemerschap in. Het organiseren van evenementen op kleine en grotere schaal is daar een onderdeel van.

Jean Marie Dedecker: “ De VLD/Progressief Kartel meerderheid ontneemt de handelaars op de zeedijk het recht om in alle vrijheid hun jaarlijkse bierfeesten te organiseren. Dit druist in tegen elk liberaal principe, alleen in communistische landen mag enkel de overheid organiseren. De blauwen te Middelkerke beginnen stilaan rood te kleuren.”

De dijkraad is nog steeds uitgesproken kandidaat om hun bierfeesten te organiseren. Zich verschuilen achter allerlei administratieve geplogenheden is onheus en een gemeentebestuur onwaardig. De dijkraad stond trouwens jaar na jaar in voor een vlekkeloze organisatie zonder noemenswaardige problemen.

Henk Dierendonck: “ De bierfeesten is een organisatie van de handelaars en het moet ook van de handelaars blijven. Ik zal daarom op de volgende gemeenteraad een oproep lanceren om de organisatie terug te geven aan de dijkraad.”


Jean Marie Dedecker                                                       Henk Dierendonck
Voorzitter Lijst Dedecker                                                Gemeenteraadslid

vrijdag 6 april 2012

GRATIS INKOMKAARTEN TE VERKRIJGEN BIJ ALLE BESTUURSLEDEN

dinsdag 20 maart 2012

Lieve Landuyt stapt over naar LDD in Middelkerke


 In Middelkerke stapt Lieve Landuyt over van CD&V naar LDD. Twee weken geleden maakte Jean-Marie Dedecker (foto) bekend dat hij in Middelkerke, en niet in Oostende, deelneemt aan de verkiezingen.

Jean Marie Dedecker: "Het was toen niet duidelijk wie allemaal een plaats zou krijgen op de lijst, alleen de namen van Tom Dedecker en Henk Dierendonck waren al bekend. Maar nu maakt Lieve Landuyt dus de overstap naar de partij van Dedecker."

Lieve Landuyt is tandarts en de dochter van erepolitiecommissaris Roger Landuyt. Ze is bijna 10 jaar actief in de gemeentepolitiek, eerst als lid van de Onafhankelijke Volksbelangen, later bij CD&V.
(bron redactie.be)

donderdag 8 maart 2012

Jean-Marie Dedecker komt voor de gemeenteraadsverkiezingen op in MiddelkerkeVoorzitter Jean-Marie Dedecker van LDD verhuist in de loop van de maand maart naar Middelkerke en gaat zich daar definitief vestigen. Jean-Marie heeft in het verleden al bewezen dat het lokale politieke leven hem evenveel boeit als de nationale politiek en kijkt terug op een mooi oppositieparcours in de stad Oostende waar hij twaalf jaar lang de meerderheid heeft gecontroleerd en het vuur aan de schenen gelegd.

Jean-Marie Dedecker: “Hoe graag ik mijn federale collega’s Vande Lanotte, Crombez, Tommelein en De Vriendt in Oostende zou willen bekampen, zie ik daarvan af omdat mijn toekomst niet meer bij die stad ligt. Met hetzelfde vuur zal ik me inzetten voor de bevolking van de kleinere gemeente Middelkerke, waar ik de rest van mijn leven wil slijten. Ik heb er een fijn huis ingericht, en van daaruit wil ik meestrijden voor een welvarende, veilige en mooie gemeente.”
Bekend terrein

Voor Jean-Marie Dedecker is Middelkerke zeer bekend terrein, een groot deel van zijn familie woont er trouwens al jaren, en bepaalt er mee het sociale leven mee, ook in de politiek. Hij kan er terugvallen op een uitgebreide vriendenkring, die op zijn parlementaire ervaring kan rekenen om de gemeente een nieuwe toekomst te bieden.

Jean-Marie Dedecker: “Het is bijna twintig jaar geleden dat er in de gemeenteraad van Middelkerke nog een nationale politicus heeft gezeten. Het spreekt vanzelf dat een gemeente daar belang bij heeft, al was het maar om in de parlementen de eigen problemen van een kleine kustgemeente op de agenda te brengen. Het is natuurlijk ook met Lijst Dedecker dat we naar de kiezer trekken, met een programma vol gezond verstand waar de eigen bewoners centraal staan, en waar de werkelijke problemen worden benoemd en opgelost.”

Lijst Dedecker van Middelkerke zal heel binnenkort haar programma bekend maken, en staat nog open voor mensen met gezond verstand, die zich willen inzetten om hun gemeente welvarend, veilig een aangenaam om wonen te maken.

woensdag 25 januari 2012

NOG GEEN ZEKERHEID ROND KOMST JEAN-MARIE NAAR KUSTGEMEENTE

Tom Dedecker komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke op voor Lijst Dedecker. Verder blijft het gonzen van de geruchten rond het al dan niet op de lijst staan van Jean- Marie Dedecker. Gisteren werd aangekondigd dat hij in Oostende de lijst zou trekken, maar kort daarna werd het bericht ontkracht en gesteld dat ook Middelkerke nog tot de mogelijkheden behoort.


LDD, wat staat voor Libertair, Direct, Democratisch, maakte gisteren een en ander duidelijk in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Wij laten overal de keuze aan de plaatselijke bestuursleden om te kiezen onder welke naam ze naar de kiezer trekken, dat kan onder LDD of samen met een stads- of kartellijst. In Middelkerke en Oostende wordt het Lijst Dedecker door de naambekendheid", aldus Jean-Marie Dedecker. Tom Dedecker stapte enkele weken geleden uit Open Vld en heeft nu gekozen voor Lijst Dedecker in Middelkerke. De plaats die hij op de lijst zal bekleden is nog niet gekend. Tom is de zoon van voormalig schepen van Middelkerke Luc Dedecker, die op zijn beurt de broer is van Jean-Marie. Tom Dedecker stapte enkele weken geleden uit Open Vld Middelkerke en zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid in de Middelkerkse gemeenteraad. Het was tot gisteren gissen voor welke partij hij zou kiezen. Hij werd genoemd als lijsttrekker van N-VA, maar de geruchten deden ook de ronde dat hij met een volledig nieuwe lijst ging uitpakken. Het is uiteindelijk Lijst Dedecker geworden. "Het lag eigenlijk voor de hand want Lijst Dedecker is het enige alternatief voor verandering in de gemeente, los van alle bestaande machtsstructuren", aldus Tom Dedecker. "Iedereen is vrij in het kiezen van een partij. Het zal uiteindelijk toch de kiezer zijn die beslist", reageert Janna Rommel-Opstaele (lijsttrekker Open Vld). "Met zijn keuze is er eindelijk duidelijkheid gekomen. Wij zien Lijst Dedecker als een volwaardige partij en maken tegen eind van deze maand onze kandidaten bekend", zegt Danny Van Den Broucke (voorzitter N-VA). Tom Dedecker kondigt bovendien aan dat zijn nieuwe partij nog wat in petto heeft. "Wij hebben een pak verrassingen wat de invulling van de lijst in Middelkerke betreft", aldus Dedecker. Of ook zijn pa Luc weer zal meestappen in de verkiezingen is nog niet bekend.

Volgende week uitsluitsel

En dan is er natuurlijk het welles-nietes verhaal van Jean-Marie Dedecker zelf. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn er geruchten dat hij kandidaat zal zijn in Middelkerke, maar alle 'Dedeckers' houden de lippen stijf op elkaar. Volgende week wordt uitsluitsel gegeven. Het is wel zo dat Jean-Marie zijn thuisgemeente Middelkerke nog steeds in het hart draagt, het zou dus niemand verwonderen moest hij kiezen voor Middelkerke. Een teken aan de wand is in alle geval het feit dat Jean-Marie momenteel zijn eigendom in Slijpe, al twintig jaar in zijn bezit , laat verbouwen met de bedoeling om er te gaan wonen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vroeg of laat terug naar Middelkerke zou komen.