vrijdag 15 maart 2013

Jeugdhotel Calidris wordt voor een habbekrats verkwanseld aan intercommunale IKVW.Jeugdhotel Calidris wordt voor een habbekrats verkwanseld aan intercommunale IKVW.
De Calidris werd in 1900 opgericht door de Brusselse filantropische vereniging ‘Les Marçunvins’. Deze vereniging werd gesticht in 1875 en bood financiële steun aan jonge studenten en organiseerde vakantiekolonies voor zwakke kinderen.

Sinds die tijd en tot op heden was de Calidris een geliefkoosd bivakhotel voor vakantiekolonies en zeeklassen.  Ook toen het na de Eerste Wereldoorlog nagenoeg totaal vernietigd werd, verrees het in 1930 uit zijn as en werd het in zijn eer hersteld als bivakhotel.
Eind vorige eeuw werd voor de aankoop en de restauratie door de Middelkerkse belastingbetaler nog 15 miljoen euro betaald. Naast een hotel met 7 kamers en 56 slaapplaatsen, een tv-zaal en een inkomsecretariaat doet de Calidris ook dienst als tentoonstellingsruimte, kunstacademie(vzw littera ) en als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking voor onze kinderen.

Jean Marie Dedecker: “Nu wil de huidige Open VLD/CD&V meerderheid (gesteund door N-VA) het hotel sluiten en het gebouw voor een habbekrats van amper 1000 euro per maand verhuren aan het IKVW, de administratie van de kustreddingsdiensten. Dit ruikt naar belangenvermenging: het bivakhotel is een concurrent van jeugdherberg de Zeekameel te Lombardsijde die toevallig uitgebaat wordt door de zoon van gemeenteraadslid Gerard Soete van de CD&V en de voorzitter van het IKWV Johnny Devey, Schepen te Middelkerke, stemde met een dubbele pet op mee in het College van Burgemeester en Schepenen voor de bestemmingswijziging van de Calidris. Het getuigt van een totaal gebrek aan visie van het Middelkerks gemeentebestuur om dergelijke prachtige accommodatie aan het strand te verkwanselen aan een intercommunale voor administratieve kantoren.”

Met meer dan 4000 overnachtingen per jaar is de Calidris een toeristische troef voor Westende die men moet koesteren en dit zeker in tijden van economische crisis. Bovendien is er een groot tekort aan jeugdverblijfcentra voor groepen aan onze Vlaamse kust. Het is tevens een vitaminekuur aan het strand voor onze kinderen en onmisbaar voor het cultureel leven in Westende.

Lijst Dedecker wil deze toeristische troef, deze culturele en historische accommodatie in eer houden en zijn bestemming niet wijzigen. Lijst Dedecker wil dat onze kinderen ook in de toekomst van deze parel aan de Vlaamse Kust blijvend kunnen genieten.

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten