vrijdag 12 april 2013

Burgemeester Opstaele verzet zich tegen Mini-Europa in Middelkerke.

 
Het voorstel van Jean Marie Dedecker om een gemeenteraadscommissie op te richten om de eventuele komst van Mini-Europa naar Middelkerke over partijgrenzen heen te onderhandelen, werd door de meerderheid weggestemd.

Jean- Marie Dedecker: “ Ik heb een voorstel in mijn bezit van een privé-investeerder die wil betalen voor grond en alle kosten. Het enige dat gevraagd wordt is een geschikte locatie en een eventuele aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan.”

 Middelkerke betaalt jaarlijks 200.000 euro voor het binnenhalen van wielerkoersen en zelfs 26.000 euro om welgeteld 1 boom te planten op het marktplein te Shore. Maar om een project te onderzoeken dat jaarlijks 370.000 extra toeristen en een dertigtal werkplaatsen voor laaggeschoolden kan opleveren, is geen budget voor en geen goodwill aanwezig.

Jean-Marie Dedecker: “ Gisterennamiddag werd net voor de gemeenteraad nog snel even gebeld naar de dhr. Goethals (secretaris Mini-Europa). Een gesprek van 5 minuten volstond om gans het project naar de prullenmand te verwijzen. Dit is geen ernstig bestuur, dit is slecht beleid. Middelkerke verdient beter.”


De gemeenteraad werd zelfs onrechtmatig en onwettelijk stopgezet zonder dat de agenda werd afgewerkt. Voorzitter Michel landuyt weigerde te antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Geert Verdonck(Progressief kartel) en Bianca Ryckewaert(Lijst Dedecker) en verliet samen met het voltallige College van Burgemeester en Schepen de raadszaal, in zijn voetsporen gevolgd door de rest van de meerderheid.

 Er was meer democratie in het Politburo van de Russische communistische partij dan in het Middelkerks gemeentebestuur.

 Jean Marie Dedecker

donderdag 11 april 2013

Lijst Dedecker vraagt oprichting gemeenteraadscommissie Mini-Europa.
Het naar Middelkerke halen van Mini-Europa is een project die snel en op korte termijn dient te gebeuren. Het is een unieke kans die de gemeente Middelkerke met beide handen moet aangrijpen.
Omdat de burgemeester Janna Opstaele en de schepen van Toerisme Michel Landuyt tot op heden niets ondernomen hebben , niettegenstaande dat ze op 21 maart 2013 in de pers verklaarden dat ze positief stonden tegenover het idee, vraagt Lijst Dedecker de oprichting van een gemeenteraadscommissie die snel, efficiënt en over de partijgrenzen heen kan werken rond dit project.

Jean Marie Dedecker:  “ We moeten via een politiek overschrijdend project  over de partijgrenzen heen in het belang van de Middelkerkenaar snel onderzoek voeren naar de haalbaarheid in eerste fase en de implementatie en uitvoering in tweede en derde fase. Het mag hier niet gaan om wie de pluim op de hoed steekt maar of Middelkerke er beter van wordt.”

Mini-Europa die in Brussel 360.000 bezoekers per jaar haalt zou een economische en toeristische boost betekenen voor Middelkerke. De tijd is echter onze grootste vijand daarom moeten we de partijpolitieke gewaden af gooien en de belangen van Middelkerke voorop zetten.

Jean Marie Dedecker:  “ Een constructieve oppositie was steeds onze doelstelling. We beloofden de Middelkerkenaar om hard te werken voor een beter Middelkerke en dat doen we evenzeer vanuit de oppositie. We hopen dat de Open VLD /CD&V /N-VA-meerderheid deze uitgestoken hand van de grootste oppositiepartij aanneemt en wars van politiek spelletjes meewerkt aan een positief project voor Middelkerke.”

Op de gemeenteraad van komende donderdag 11 april voegde Lijst Dedecker de oprichting van de gemeenteraadscommissie toe aan de agenda. Het gemeentedecreet schrijft voor dat de voorzitter van dergelijke commissie geen lid mag zijn van het College van Burgemeester en Schepenen. Jean Marie Dedecker zal zich komende donderdag kandidaat stellen om deze nieuw op te richten commissie voor te zitten.

woensdag 10 april 2013

Tramlijn weg uit dorpskern Lombardsijde. 
Lijst Dedecker is verheugd dat De Lijn plannen heeft om de tram vanaf het Albert I-monument in Nieuwpoort rechtuit wil laten rijden naar Westende. Lijst Dedecker ziet zo één van zijn programmapunten gerealiseerd. Het nieuwe traject levert niet alleen rijtijdwinst op voor de reiziger, maar zorgt ook voor minder conflictsituaties met het overige verkeer wat een veiliger verkeer met zich meebrengt.

In de zomer davert er iedere 10 minuten een 48-tonner van 30 m lengte voorbij de voordeur van de Lombardsijdse dorpsbewoners. Er zijn in het verleden al diverse dodelijke ongevallen gebeurd met de tram zowel in de dorpskern als op de kruispunten met de kustweg. Daar komt weldra een einde aan.

Jean Marie Dedecker: “ Het verdwijnen van de tramlijn maakt de weg vrij voor de opwaardering van de dorpskern van Lombardsijde, met een volwaardig marktplein. De oude trambedding kan perfect dienen als veilige wandel- en fietsroute, zowel in Lombardsijdelaan richting Nieuwpoort als in de Zeelaan richting strand.

Het project zou al kunnen gerealiseerd worden vanaf 2014. Landmeters zijn vandaag al het nieuwe traject op de kustweg aan het uittekenen. Het is nog wachten op het financieel fiat van het Vlaams Gewest om definitief van start te gaan. Dit geeft de gemeente ruimschoots de tijd om te starten met de planning voor de noodzakelijke opwaardering van Lombardsijde. Lombardsijde zou zo ook perfect kunnen aansluiten op de Nieuwpoortse Yachthaven en een nieuw elan geven voor projecten aan de Zeelaan.
Jean Marie Dedecker