zaterdag 25 mei 2013

Nieuw woon- en zorgcentrum.
Vandaag opent het nieuw woon- en zorgcentrum van het OCMW in Middelkerke die gerealiseerd werd via een onroerende leasing of een financiering met projectbegeleiding.
Lijst Dedecker  is een koele minnaar van financiering met projectbegeleiding en niet in het minst omdat dit een dure zaak is.

Bovendien is één en ander nog niet definitief door de wetgever geregeld en is het handelen binnen een gedoogbeleid conform de voorwaarden omschreven in de omzendbrief van 18/07/2008.

Henk Dierendonck: “ Voor de projectbegeleiding van het woon – en zorghuis betaalt het OCMW 145.000 euro (excl. BTW) aan Belfius. Gelet op het feit dat de architect de projectopvolging en veiligheidscoördinatie op de werf zelf doet en deze apart factureert, gaat het hier dus enkel over een administratieve begeleiding van het project. (facturatie, vergunningen e.d.)
Het OCMW heeft een 5 man/vrouw sterke administratie. Is daar nu echt niemand in staat om de vergunningen aan te vragen en op te volgen, de facturatie te verifiëren met de prijsofferte enz.
In deze tijden van crisis betaalt het OCMW 145.000 euro voor iets wat men perfect met eigen personeel zou kunnen.
Met diezelfde 145.000 euro kan men 180 kansarmen te Middelkerke van een leefloon voorzien. Zou dit geen beter besteding zijn van belastinggeld bestemd voor de sociale doeleinden. “


Bovendien stellen wij ons ernstige vragen i.v.m. de bestaande infrastructuur, zowel keuken als zorgcentrum. Er worden nu in het nieuwe zorgcentrum in totaal amper 10 bedden meer voorzien. Het oude gebouw komt leeg te staan, en men heeft geen visie over de toekomst van dit gebouw.

Henk Dierendonck: “Het kan niet dat dergelijk gebouw nog geen bestemming kreeg en bijgevolg zal leegstaan, wat leidt tot verwaarlozing. Een uitdoofscenario was op zijn plaats geweest waarbij en het nieuwe en het oude centrum ten volle konden dienst doen. Systematisch kon men dan het oude centrum afbouwen waarbij andere taken zoals welzijn, kinderopvang en dergelijke konden worden ingevuld.”

Henk Dierendonck
Fractieleider OCMW Lijst Dedecker.

woensdag 8 mei 2013

Een nieuwe visie voor Lombardsijde
Op de gemeenteraad van 7 mei heeft Lijst Dedecker een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsplan(GRUP) gevraagd. Het verleggen van de tramlijn naar de kustweg is een unieke gelegenheid voor Lombardsijde om uit te breiden tot de ijzermonding, het Albertmonument en de Nieuwpoortse jachthaven. Nieuwpoort wil de industriële site “Brusselle “ omvormen in een gebied voor verblijfsrecreatie met een hotelcomplex. Dit is een uitgestoken hand die Middelkerke moet aannemen om Lombardsijde een nieuwe toekomst te geven.

In de driehoek tussen de Kustweg, de Nieuwpoortlaan en de Schorrenbloemstraat ligt er momenteel landbouwgrond en een kleine industriezone die de woonuitbreiding tot aan het “Brusselle complex“ verhindert en drukt op de omgeving. Deze paar bedrijven zorgen voor veel tewerkstelling (o.a. een aannemersbedrijf met 120 werknemers) maar zouden – mits schadeloosstelling – perfect kunnen gedelokaliseerd worden naar een nieuwe industriezone in het hinterland. De meerwaarde door omvorming van landbouw- en industriegrond in bouwgrond zou al een grote financiële compensatie zijn voor de bestaande ondernemingen. Mits bestemmingswijziging en aanpassing van het uitvoeringsplan zou dit een nieuwe impuls kunnen geven voor alle partijen.

Het schorrengebied rond de halve maan, de jachthaven, de ijzermonding in het verlengde van de Lombardsijdse dorpskern zijn een enorme troef voor onze poldergemeente. Onze gemeente heeft een nieuwe globale toekomstvisie nodig. Het is tijd dat het gemeentebestuur wakker schiet na jaren ingedommeld te zijn tussen Nieuwpoort en Oostende.


Jean Marie Dedecker.